Navigace
Toplist

TOPlist

Ověřená instituce
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160 - netfirmy.cz Speciální školy - netfirmy.cz
Hlavička

Třída S6

Třídní učitelka:

Bc.Jitka Mačková

 


Složení třídy:   Ve třídě je celkem 6 žáků (6 chlapců).
 

Třída S6 se nachází ve druhém patře budovy školy. Je vybavena novým moderním nábytkem, nastavitelnými židlemi a lavicemi, policemi pro strukturované učení pro žáky s PAS, počítačem a tablety, relaxačním koutkem se stavebnicemi a hračkami. Vzdělává se zde 5 žáků s poruchou autistického spektra a žáci s mentálním postižením. Pro výuku využíváme rozmanité pomůcky, které dětem usnadňují porozumění učivu a zdokonalují jejich schopnosti. Výuka se kromě třídy uskutečňuje také v relaxační místnosti, kde je k dispozici například míčový bazén, rotoped a dále rehabilitační míče a mnoho dalších relaxačních pomůcek. Dále využíváme místnost Snoezelen, což je multismyslové prostředí, které žákům nabízí široké spektrum vjemů. Na podzim jezdíme na hipoterapii, během celého roku se také účastníme různých kulturních akcí, např. v UFFU.