Navigace
Toplist

TOPlist

Akce školy v červnu

 

1. 6. Dětský den
5. 6. Výlet S1 Janské Lázně
6. 6. Výlet ŠD2 - Mujchomůrka
7. 6. Taneční Akademie Trutnov
12. a 13. 6. MČR v cyklistice Račice
13. 6. Výlet S2 - Častolovice
14. 6. Zdravotnická soutěž
14. 6.  Výlet S7 - Janské Lázně
18. 6. Výlet tř. I - Chlumec n.C.
19. 6. Farmers Voletiny - S2,S4
19. 6. Letní olympiáda ŠD
22. 6. Školní akademie
25. 6. Celodenní akce ŠD1 a DDŠ Vrchlabí
29. 6. Závěr školního roku

 

Akce MŠ v červnu

 

 

 

1. 6.

Dětský den

4. 6. Canisterapie
15. 6. Opékání u Šimona na zahradě
19. 6.

Dílnička s rodiči

26. 6.

Školní výlet

29. 6.

Ukončení školního roku

 

 

 

 

Ověřená instituce
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160 - netfirmy.cz Speciální školy - netfirmy.cz
Hlavička

Třída S5

Třídní učitelka


Mgr. Marie Bohatá

 

Složení třídy:  Ve třídě je celkem 5 žáků (2 dívky a 3 chlapci).


Třída S5 je umístěna ve druhém patře budovy školy. Třídu navštěvují čtyři žáci se středně těžkým mentálním postižením a jeden žák s lehkým mentálním postižením. Mezi dětmi panuje kamarádský vztah a porozumění.
Třída je vybavená nastavitelnými lavicemi a židlemi. Při práci s dětmi využíváme různé pomůcky a hry, které mají za cíl rozvíjet motoriku, poznávací schopnosti a řeč, logické myšlení, početní představy, grafické schopnosti, pozornost a paměť. Výuku doplňuje i počítač a tablet s výukovými programy, které žákům pomáhají k pochopení a orientaci v učivu. Mimo výuky ve třídě mají žáci možnost zúčastnit se hipoterapie. Žáci mohou nově využívat dvě multismyslové místnosti Snoezelen, které jsou plné neobvyklých vjemů a pomáhají při výuce dětí s těžkým a kombinovaným mentálním postižením. Je zde například kuličkový bazén, rehabilitační míče, polohovací polštáře a řada dalších pomůcek pro relaxaci, uvolnění a rozvoj hrubé i jemné motoriky
4 žáci se vzdělávají podle ŠVP „Učíme se pro život“ (dle RVP ZV-STMR)
1 žák se vzdělává podle ŠVP ZV 2016